Anbefalinger

Diagnostik

Behandling

Registrering

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

30. november 2020 (ALG)

Administrativ godkendelse

10. november 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Diagnosticering og håndtering af patienter med idiopatisk cytopeni af ukendt signifikans (ICUS)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N