Anbefalinger

Kirurgisk behandling af anal cancer

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

19. januar 2022 (DACG)

Administrativ godkendelse

23. januar 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 30. november 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kirurgisk behandling af anal cancer

TIDLIGERE VERSIONER

Kirurgisk behandling af anal cancer VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N