Anbefalinger

Diagnosticering og monitorering af senfølger

Psykosociale aspekter

Senfølger i mave- og tarmkanalen

Senfølger i urinvejene

Seksuel dysfunktion

Smerte

Lymfødem

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

December 22nd 2022 (DACG)

Administrativ godkendelse

January 10th 2023 (Center for Clinical Practice Guidelines | Cancer)

REVISION

Planned: December 1st 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Management guidelines of late adverse effects after chemoradiation for anal cancer

TIDLIGERE VERSIONER

Management guidelines of late adverse effects after chemoradiation for anal cancer VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N