Anbefalinger

Onkologisk behandling af avanceret anal cancer

Version 2.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

7. januar 2022 (DACG)

Administrativ godkendelse

2. februar 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. april 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Onkologisk behandling af avanceret anal cancer

TIDLIGERE VERSIONER

Onkologisk behandling af avanceret anal cancer VERSION 1.0

Onkologisk behandling af avanceret anal cancer VERSION 2.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N