Anbefalinger

Onkologisk behandling af lokaliseret anal cancer

Version 3.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

25. marts 2024 (DACG)

Administrativ godkendelse

31. maj 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. april 2026

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Onkologisk behandling af lokaliseret anal cancer

TIDLIGERE VERSIONER

Onkologisk behandling af lokaliseret anal cancer VERSION 1.0

Onkologisk behandling af lokaliseret anal cancer VERSION 2.0

Onkologisk behandling af lokaliseret anal cancer VERSUIB 2.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N