Anbefalinger

Patologiske anbefalinger

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. marts 2023 (DACG)

Administrativ godkendelse

27. marts 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. marts 2026

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Patologisk undersøgelse ved anal cancer (diagnostiske biopsier)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N