Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Version 1.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

23. november 2020 (DMCG)

Administrativ godkendelse

20. juni 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. juli 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Primær stadieinddeling af anal cancer

TIDLIGERE VERSIONER

Primær stadieinddeling af anal cancer VERSION 1.0

Primær stadieinddeling af anal cancer VERSION 1.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N