Anbefalinger

Patientuddannelse

Postoperativ genoptræning

Systematisk opsporing af senfølger i overkroppen

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

16. november 2021 (DMCG)

Administrativ godkendelse

6. december 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. november 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Postoperativ genoptræning og forebyggelse af senfølger i overkroppen

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N