Anbefalinger

Patienter, der er kandidater til helbredende behandling

Ved biopsinaive mænd

Ved stadieinddeling

Opfølgning efter kurativt intenderet behandling

Opfølgning af ADT behandling

Biokemisk (PSA) recidiv efter radikal prostatektomi

Biokemisk recidiv efter stråleterapi

Opfølgning af patienter med mCRPC

Version 3.0

 
GODKENDT

Faglig godkendelse

21. november 2021(DAPROCA)

Administrativ godkendelse

23. november 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. oktober 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Billeddiagnostik ved prostatacancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N