Anbefalinger

Opfølgning efter behandling af lokaliseret prostatacancer

Opfølgning under hormonbehandling med antiandrogen eller kastration for hormonsensitiv prostatacancer (HSPC)

Version 2.0

  
GODKENDT

Faglig godkendelse

21. november 2021 (DaProCa)

Administrativ godkendelse

13. december 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. oktober 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Opfølgning af prostatacancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N