Anbefalinger

Mænd med fund eller symptomer, der rejser mistanke om prostatakræft

Mænd i særlig risiko for prostatakræft

Mænd som opfylder minimum ét af følgende kriterier anbefales henvist til genetisk rådgivning

Patienter, der kan være kandidater til helbredende behandling

Biopsinaive patienter

Tidligere negative systematiske TRUS biopsier uden forudgående MRI

Negative biopsier af PIRADS >4

Patienter, der ikke er kandidater til helbredende behandling

Biopsiadgang og infektionsprofylakse

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

12. december 2022 (DAPROCA)

Administrativ godkendelse

12. januar 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 12. december 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Opsporing og diagnostisk udredning af prostatacancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N