Anbefalinger

Radikal prostatektomi

Version 3.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

16. oktober 2023 (DaProCa)

Administrativ godkendelse

16. oktober 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 30. september 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Radikal prostatektomi ved prostatacancer

TIDLIGERE VERSIONER

Radikal prostatektomi ved prostatacancer VERSION 1.0

Radikal prostatektomi ved prostatacancer VERSION 1.1

Radikal prostatektomi ved prostatacancer VERSION 1.2

Radikal prostatektomi ved prostatacancer VERSION 2.0

Radikal prostatektomi ved prostatacancer VERSION 2.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N