Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Version 1.5


GODKENDT

Faglig godkendelse

1. november 2023 (DaProCa)

Administrativ godkendelse

12. februar 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. september 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Stadieinddeling af prostatacancer

TIDLIGERE VERSIONER

Stadieinddeling af prostatacancer VERSION 1.0

Stadieinddeling af prostatacancer VERSION 1.1

Stadieinddeling af prostatacancer VERSION 1.2

Stadieinddeling af prostatacancer VERSION 1.3

Stadieinddeling af prostatacancer VERSION 1.4

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N