Retningslinjerne er inddelt i 6 kategorier i venstremenuen:
Vulvacancer, Cervixcancer, Ovariecancer, Endometriecancer, Trofoblast sygdomme og Uterine sarkomer.

Ved mobil adgang: de 6 kategorier findes under ikonet med de 3 streger - se ovenfor.

For at se alle retningslinjer for gynækologisk cancer henvises til DMCG'ens egen hjemmeside.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N