Anbefalinger

Primære visitation

Radiologi

Kirurgi

Patologi

Onkologi

Steroid behandling

Epilepsi

Neurorehabilitering

Neuropalliation

Kørekort

Opfølgningsforløb

Version 3.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

30. juni 2022 (DNOG)

Administrativ godkendelse

25. juli 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Gliomer hos voksne

TIDLIGERE VERSIONER

Gliomer hos voksne VERSION 1.0

Gliomer hos voksne VERSION 2.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N