Anbefalinger

Primær visitation

Billeddiagnostik

Kirurgi

Patologi

Strålebehandling

Medicinsk onkologisk behandling

Steroidbehandling

Behandling af epilepsi relateret til meningeom

Smertebehandling ved meningeom

Rehabilitering

Kørekort ved meningeom

Flow chart for behandling

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

26. november 2021 (DNOG)

Administrativ godkendelse

7. december 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 26. november 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Meningeomer

TIDLIGERE VERSIONER

Meningeomer VERSION 1.0

Meningeomer VERSION 1.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N