Anbefalinger

Billeddiagnostik

Udredning

Valg af behandling

Kirurgi

Strålebehandling

Konkomitant systemisk behandling og induktionskemoterapi

Behandling af halsen

Behandling af vestibulum nasi cancer

Behandling af recidiv og metastaser

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

6. oktober 2020 (DAHANCA)

Administrativ godkendelse

14. oktober 2020 (Sekretariatet for Klini-ske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 6. oktober 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kræft i næse og bihuler –
Udredning, behandling og rehabilitering af patienter med maligne tu-morer i cavum nasi, de paranasale bihuler og vestibulum nasi

TIDLIGERE VERSIONER

Kræft i næse og bihuler – Udredning, behandling og rehabilitering af patienter med maligne tu-morer i cavum nasi, de paranasale bihuler og vestibulum nasi VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N