Anbefalinger

Screening

Diagnostik

Leverresektion

Levertransplantation

Ablation

Strålebehandling

Non-kurativ behandling

Systemisk behandling

HCC hos børn og unge

HCC i cirrotisk lever

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

4. juni 2021 (DLGCG)

Administrativ godkendelse

22. februar 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 4. juni 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Hepatocellulært Carcinom – Udredning og behandling af primær levercancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N