Anbefalinger

Adjuverende kemoterapi

Follow-up efter adjuverende behandling

Version 2.2

 
GODKENDT

Faglig godkendelse

18. november 2022 (DLCG)

Administrativ godkendelse

21. november 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2023

HENT RETNINGSLINJEN I PDF

Adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft

TIDLIGERE VERSIONER

Adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft VERSION 1.0

Adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft VERSION 2.0

Adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft VERSION 2.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N