Anbefalinger

Kirurgisk behandling af stadium I og II lungecancer

Minimalt invasiv vs. åben kirurgisk resektion

Mediastinale lymfeknuder ved kirurgisk behandling af lungecancer

Kirurgisk behandling af stadium III og IV lungecancer

Kirurgisk behandling af SCLC lungecancer

Kontrol og rehabilitering ved kirurgisk behandlet lungecancer

Kirurgisk behandling af recidiv af lungecancer

Version 2.2

 
GODKENDT

Faglig godkendelse
15. maj 2020 (DLCG)

Administrativ godkendelse
8. maj 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION
Planlagt: 1. december 2023

HENT RETNINGSLINJEN I PDF

Lungecancer - Kirurgisk behandling

TIDLIGERE VERSIONER

Lungecancer - Kirurgisk behandling VERSION 1.0

Lungecancer - Kirurgisk behandling VERSION 2.0

Lungecancer - Kirurgisk behandling VERSION 2.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N