Anbefalinger

Kurativ onkologisk behandling af ikke-småcellet lungekræft

Postoperativ strålebehandling af ikke-småcellet lungekræft

Neo-adjuverende kemoterapi af ikke-småcellet lungekræft

Version 2.2

 
GODKENDT

Faglig godkendelse

17. november 2022 (DLCG)

Administrativ godkendelse

22. november 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2023

HENT RETNINGSLINJEN i PDF

Kurativ behandling af lokal avanceret ikke‐småcellet lungekræft

TIDLIGERE VERSIONER

Kurativ behandling af lokal avanceret ikke‐småcellet lungekræft VERSION 1.0

Kurativ behandling af lokal avanceret ikke‐småcellet lungekræft VERSION 2.0

Kurativ behandling af lokal avanceret ikke‐småcellet lungekræft VERSION 2.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N