Anbefalinger

Epidemiologi, ætiologi, patogenese og genetik

Symptomer og kliniske fund

Udredning

Patologi

Stadieinddeling

Behandling

Prognose

Efterkontrol

version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

26. november 2021 (DLCG)

Administrativ godkendelse

15. september 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. november 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Malignt Pleuralt Mesotheliom (MPM) - Epidemiologi, diagnostik, patologi og behandling

TIDLIGERE VERSIONER

Malignt Pleuralt Mesotheliom (MPM) - Epidemiologi, diagnostik, patologi og behandling VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N