Anbefalinger

Specialiseret palliativ funktion

Aftaler for samarbejde

Åben indlæggelse

Forløbsansvarlig kontaktperson (læge/sygeplejeske)

Behandling af konkrete symptomer og problemstillinger

Version 2.1

 
GODKENDT

Faglig godkendelse

21. marts 2023 (DLCG)

Administrativ godkendelse

4. april 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Palliative patientforløb ved lungekræft

TIDLIGERE VERSIONER

Palliative patientforløb ved lungekræft VERSION 2.0

Palliative patientforløb ved lungekræft VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N