Anbefalinger

Materiale til udredning af lungecancer

Cytologisk materiale til udredning af lungecancer

Histologisk materiale til udredning af lungecancer

Materiale ved operativ behandling af lungecancer

Makroskopi

Mikroskopi

Immunfarvninger

Kodning

Prædiktive markører

Biomarkør PD-L1

Svartider, MDT-konference og kvalitetskontrol

Version 2.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

12. oktober 2020 (Dalupa)

Administrativ godkendelse

8. maj 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Lungecancer – Patologi

TIDLIGERE VERSIONER

Lungecancer – Patologi VERSION 1.0

Lungecancer – Patologi VERSION 2.0

Lungecancer – Patologi VERSION 2.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N