Anbefalinger

Anbefalinger

Version 3.0

 
GODKENDT

Faglig godkendelse

5. december 2022 (DLCG)

Administrativ godkendelse

22. december 2022 (Sekretariatet for Kliniske retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2024

HENT RETNINGSLINJEN I PDF

Rygeophør ved udredning og behandling for lungekræft

TIDLIGERE VERSIONER

Rygeophør ved udredning og behandling for lungekræft VERSION 1.0

Rygeophør ved udredning og behandling for lungekræft VERSION 2.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N