Anbefalinger

Diagnostik

Udredning og stadieinddeling

Første linje behandling af patienter egnet til konsolidering med højdosis kemoterapi med understøttende autolog stamcelle transplantation (biologisk alder 18–70 år med ECOG PS ≤3, dog ≤2 patienter mellem 66–70 år). (Figur 1 og Bilag 1).

Første linje behandling af ikke transplantationsegnede patienter (Figur 2 og Bilag 1)

Relaps behandling (Figur 3, bilag 1)

Strålebehandling

Primære intraokulære lymfomer

Responsevaluering

Efterkontrol

Rehabilitering

Kørekort og Kørselsforbud

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

7. december 2022 (DLG)

Administrativ godkendelse

29. december 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 7. december 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

CNS-lymfom – diagnostik, behandling, rehabilitering

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N