Anbefalinger

Anbefaling 1. Udredning og stadieinddeling og risikostratifikation (Styrke B)

Anbefaling 2: Behandling af klassisk Hodgkin lymfom, tidligt favorabelt stadium (CS I A, IB eller IIA uden risikofaktorer iht. GHSG’s kriterier)

Anbefaling 3: Behandling af klassisk Hodgkin lymfom, tidligt ufavorabelt stadium (CS IA, IB eller IIA med risikofaktorer samt CS IIB uden stor mediastinal tumor eller ekstranodal sygdom)

Anbefaling 4: Behandling af tidlige stadier af nodulær lymphocyte predominant Hodgkin lymfom (CS I-II)

Anbefaling 5: Behandling af klassisk Hodgkin lymfom med avanceret sygdom (CS III og IV samt CS IIB med stor mediastinal tumor eller ekstranodal sygdom iht. GHSG’s kriterier)

Anbefaling 6: Behandling af nodulær lymphocyte predominant Hodgkin lymfom med avanceret sygdom (CS III og IV)

Anbefaling 7: Primær behandling af ældre (> 60 år) patienter og patienter med betydende komorbiditet

Anbefaling 8: Behandling af relaps eller primær behandlingsrefraktært klassisk Hodgkin lymfom hos yngre patienter, som er kandidater til højdosis kemoterapi med autolog stamcelletransplantation (HDT-ASCT)

Anbefaling 9: Behandling af recidiv af nodulær lymphocyte predominant Hodgkin lymfom

Anbefaling 10: Behandling af relaps eller refraktært klassisk Hodgkin lymfom hos patienter, der har gennemgået HDT-ASCT

Anbefaling 11: Behandling af relaps/refraktær sygdom efter RIC allogen knoglemarvstransplantation

Anbefaling 12: Behandling af relaps eller refraktært Hodgkin lymfom hos patienter, der ikke er kandidater til HDT-ASCT

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

28. februar 2022 (DLG)

Administrativ godkendelse

9. marts 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 28. februar 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Hodgkin lymfom

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N