Anbefaling

Patologi

Prognostik, stadieinddeling og risikovurdering

Behandling

Opfølgning

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

31. maj 2022 (DLG)

Administrativ godkendelse

4. juli 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. juni 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Mantle celle lymfom Diagnostik og behandling

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N