Anbefalinger

Screening

Diagnose

Diagnostiske undersøgelser

Responsvurdering

Monitoring og opsporing af recidiv

Rehabilitering og palliation

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

28. december 2023 (DMCG)

Administrativ godkendelse

22. januar 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Diagnostik og opfølgning af myelomatose

TIDLIGERE VERSIONER

Diagnostik og opfølgning af myelomatose VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N