Anbefalinger

Den palliative indsats

Lindrende symptombehandling / palliativ intervention

Patient og pårørendeinddragelse

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. november 2022 (DaRenCa)

Administrativ godkendelse

15. november 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt:31. januar 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Palliation ved fremskredent renalcellecarcinom

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N