Anbefalinger

Udredning af hæmaturi – CT-urografi

Stadieinddeling og opfølgning af påvist nyrecancer

Knogle- og hjernemetastaser

Nyrecyster

Version 1.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

25. januar 2024

Administrativ godkendelse

23. februar 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. januar 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Renalcellecarcinomer – Billeddiagnostik

TIDLIGERE VERSIONER

Renalcellecarcinomer – Billeddiagnostik VERSION 1.0

Renalcellecarcinomer – Billeddiagnostik VERSION 1.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N