Anbefalinger

Håndtering af et præparat fra en nefrektomi/partiel nefrektomi/tumorresektion

Dansk CancerBiobank

Histologiske subtyper

Gradering

Patologirapporten

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

9. maj 2019

Administrativ godkendelse

10. september 2019 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. april 2020

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Renalcellecarcinomer – Patologi

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N