Anbefalinger

Behov for opmærksomhed på eksistentielle/åndelige behov

Identificering af eksistentielle/åndelige spørgsmål og/eller behov1

Identificering af eksistentielle/åndelige kriser/udfordringer

Samtale om håb

Kommunikation med patienten

Fagprofessionelles rolle

Tidspunkt for henvisning af patient til en specialiseret fagprofessionel

Dokumentation af eksistentiel/åndelig omsorg

Fremlæggelse af observationer på tværfaglig konference eller med andre samarbejdspartnere

Forudsætningerne for at facilitere den eksistentielle/åndelige støtte

Gavnlige modeller/værktøjer til kommunikation om åndelige/eksistentielle problemer

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

16. januar 2023 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

26. februar 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 16. januar 2028

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Eksistentielle og åndelige aspekter i palliativ indsats

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N