Anbefalinger

Solitære enkondromer i lange rørknogler, bækken og thoraxskelet, inklusiv scapula

Solitære enkondromer i hænder og fødder

Solitære osteokondromer (exostoser)

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

11. januar 2023 (DSG)

Administrativ godkendelse

13. januar 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. januar 2026

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Solitære enkondromer og osteokondromer – Udredning og opfølgning med henblik på malignisering

TIDLIGERE VERSIONER

Solitære enkondromer og osteokondromer – Udredning og opfølgning med henblik på malignisering VERSION 1.0

Solitære enkondromer og osteokondromer – Udredning og opfølgning med henblik på malignisering VERSION 1.1

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N