Anbefalinger

Primær screening

Udredning og behandling - urologisk

Urologisk opfølgning og stadieinddeling

Patologi

Behandling af stadium I (onkologisk afdeling)

Behandling dissemineret sygdom

Sekundær kirurgi

Recidivbehandling

Senfølger

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. november 2021 (DaTeCa)

Administrativ godkendelse

4. november 2021 (Sekretariatet for Klini-ske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. November 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Testikelkræft - primær screening, udredning, behandling, opfølgning og senfølger

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N