Anbefalinger

Screening/diagnostik af ALL

ALL Standardbehandling af Philadelphia kromosom negativ ALL hos yngre voksne 18-45 år

Standardbehandling af Philadelphia kromosom negativ ALL hos voksne 46-65 år uden betydende komorbiditet

Standardbehandling af Philadelphia kromosom negativ ALL hos voksne med betydende komorbiditet

Standardbehandling af Philadelphia kromosom negativ ALL hos voksne over 65 år uden betydende komorbiditet

Standardbehandling af Philadelphia kromosom positiv ALL

Behandling af primært refraktær B-ALL

Behandling af relaps

Behandling af CNS leukæmi

Stamcelletransplantation

Monitorering af patienter som behandles med intensiv kemoterapi

Understøttende behandling

Varianter af akut lymfatisk leukæmi

Opfølgning efter afsluttet behandling for alle ALL patienter

Version 2.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

4. januar 2022 (ALG)

Administrativ godkendelse

28. september 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 4 januar 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Akut lymfoblastær leukæmi

TIDLIGERE VERSIONER

Akut lymfoblastær leukæmi version 1.0

Akut lymfoblastær leukæmi version 2.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N