Anbefalinger

Diagnostik og prognostiske undersøgelser

Behandling

Supplerende overvejelser, brugbare tabeller og algoritmer inkluderet fra europæiske og nordiske retningslinjer vedr. diagnostik og behandling af CMML.

Særlige situationer

Akutte situationer i CMML-behandling

Behandling af refraktær og recidiv sygdom

Opfølgning under og efter behandling

Opsummerende beslutningstagning (jf. Nordisk MDS gruppes guidelines)

Akutte situationer i behandlingen af CMML-patienter

Behandling af recidiv eller refraktær sygdom

Opfølgning under og efter behandling

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

2. juni 2023 (ALG)

Administrativ godkendelse

15. august 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Udredning og behandling af patienter med Kronisk myelomonocytær leukæmi (CMML)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N