Retningslinjerne er inddelt i tre kategorier i venstremenuen:
'Blærecancer', 'tumorer i øvre urinveje' og 'tumorer i urethra'.

Ved mobil adgang: de tre kategorier findes under ikonet med de tre streger - se ovenfor ved 'Cancer i urinvejene'.

For at se eventuelle retningslinjer for blærecancer der ikke er i DMCG-skabelonen eller har historisk karakter henvises til DMCG'ens egen hjemmeside.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N