Anbefalinger

Perioperativ systemisk onkologisk behandling

Cystektomi og urinafledning

Opfølgning efter cystektomi med urinafledning

Kurativt intenderet strålebehandling

Hvis kurativt intenderet behandling ikke er mulig

Version 2.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N