Anbefalinger

Neoadjuverende behandling

Cystektomi

Urinafledning i forbindelse med cystektomi

Opfølgning efter cystektomi med urinafledning

Kurativt intenderet strålebehandling

Hvis kurativt intenderet behandling ikke er mulig

Version 1.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

29. oktober 2021 (DaBlaCa)

Administrativ godkendelse

25. maj 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 28 oktober 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Behandling og opfølgning af muskelinvasiv blærekræft

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N