Anbefalinger

Anmeldelsespligt

Tumorbeskrivelse

Histologisk undersøgelse

Cytologi

Kodning til Patobank

Udredningsforløb og pakkeforløb

Billeddiagnostik

Cystoskopi, TUR-B og Cytologi

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

27. oktober 2023 (DaBlaCa)

Administrativ godkendelse

7. marts 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 25. oktober 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Udredning af blæretumorer - Patologi, histologi og diagnostik

TIDLIGERE VERSIONER

Udredning af blæretumorer - Patologi, histologi og diagnostik VERSION 1.0

Udredning af blæretumorer - Patologi, histologi og diagnostik VERSION 1.1

Udredning af blæretumorer - Patologi, histologi og diagnostik VERSION 1.2

Udredning af blæretumorer - Patologi, histologi og diagnostik VERSION 1.3

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N