Anbefalinger

Anmeldelsespligt

Tumorbeskrivelse

Histologisk undersøgelse

Kodning til Patobank

Udredningsforløb og pakkeforløb

Billeddiagnostik

Cystoskopi, TUR-B og Cytologi

Version 1.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

29. oktober 2021 (DaBlaCa)

Administrativ godkendelse

5. maj 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 28 oktober 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Udredning af blæretumorer - Patologi, histologi og diagnostik

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N