Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Version 3.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

30. august 2022 (DaProCa)

Administrativ godkendelse

13. september 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Behandling af hormonsensitiv prostatacancer

TIDLIGERE VERSIONER

Behandling af hormonsensitiv prostatacancer VERSION 2.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N