Anbefalinger

Kirurgisk behandling af cancer i esophagus og den gastroesophageale overgang (GEJ)

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

11. januar 2020 (DEGC)

Administrativ godkendelse

14. november 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

 

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kirurgisk behandling - af karcinom i esophagus inkl. gastroesophageale overgang

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N