Anbefalinger

Kirurgisk behandling af cancer i esophagus og den gastroesophageale overgang (GEJ)

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

2. december 2022 (DEGC)

Administrativ godkendelse

13. januar 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. januar 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kirurgisk behandling - af karcinom i esophagus inkl. gastroesophageale overgang

TIDLIGERE VERSIONER

Kirurgisk behandling - af karcinom i esophagus inkl. gastroesophageale overgang VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N