Anbefalinger

Kirurgisk behandling af karcinom i ventrikel

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

11. januar 2020

Administrativ godkendelse

14. november 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1.december 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kirurgisk behandling - af patienter med primært adenokarcinom i ventriklen

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N