Anbefalinger

Kirurgisk behandling af karcinom i ventrikel

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

2. december 2022 (DEGC)

Administrativ godkendelse

22. februar 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. januar 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kirurgisk behandling - af patienter med primært adenokarcinom i ventriklen

TIDLIGERE VERSIONER

Kirurgisk behandling - af patienter med primært adenokarcinom i ventriklen VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N