Anbefalinger

Kurabelt adenokarcinom i esophagus eller ventriklen

Postoperativ adjuverende behandling til kurabelt adenokarcinom i gastroesophageale overgang (GEJ) eller ventriklen

Kurabelt planocellulært karcinom i esophagus

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

2. december 2022 (DEGC)

Administrativ godkendelse

1. februar 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 2. december 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Onkologisk behandling af patienter med kurable karcinomer i esophagus og ventrikel

TIDLIGERE VERSIONER

Onkologisk behandling af patienter med kurable karcinomer i esophagus og ventrikel VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N