Anbefalinger

Kurabelt adenokarcinom i esophagus, gastroesophageale overgang (GEJ) eller ventriklen

Postoperativ behandling til kuurabelt adenokarcinom i gastroesophageale overgang (GEJ) eller ventriklen

Kurabelt planocellulært karcinom i esophagus eller gastroesophageale overgang (GEJ)

Definitiv kemoradiotarapi til kurabelt planocellulært karcinom i esophagus eller gastroesophageale overgang (GEJ)

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

11. juni 2020 (DMCG)

Administrativ godkendelse

23. september 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 11. juni 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Onkologisk behandling af patienter med kurable karcinomer i esophagus, GEJ og ventrikel

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N