Anbefalinger

Opfølgning efter operation med eventuel perioperativ onkologisk behandling

Opfølgning efter definitiv kemo-radioterapi

Opfølgning af endoskopisk behandling

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

5. januar 2023 (DECG)

Administrativ godkendelse

7. februar 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1.december 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Opfølgning efter kurativ intenderet behandling for esophagus-/ventrikelcancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N