Anbefalinger

Henvisning til diagnostik almen praksis

Billeddiagnostik undersøgelse for lungekræft

Invasive undersøgelser i udredning for lungecancer

Metastatisk sygdom

Småcellet lungecancer

Stadieinddeling af lungekræft

Præoperativ vurdering

Version 2.2

 
GODKENDT

Faglig godkendelse

9. december 2020 (DLCG)

Administrativ godkendelse

8. maj 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

1. december 2023

HENT RETNINGSLINJEN I PDF

Lungecancer - Visitation, Diagnose, Stadie

TIDLIGERE VERSIONER

Lungecancer - Visitation, Diagnose, Stadie VERSION 1.0

Lungecancer - Visitation, Diagnose, Stadie VERSION 1.1

Lungecancer - Visitation, Diagnose, Stadie VERSION 2.0

Lungecancer - Visitation, Diagnose, Stadie VERSION 2.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N