Anbefalinger

Hårcelle leukæmi

Hårcelle leukæmi variant

Large granular lymphocyte (LGL) leukemia

T-PLL

B-PLL

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

3. januar 2024 (DLG)

Administrativ godkendelse

1. februar 2026 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Sjældne lymfoide leukæmier i hæmatologien

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N