Anbefalinger

Diagnostik

Initial udredningsstrategi

Behandlingsplan

Diagnostik, behandling og monitoring af AL/AHL amyloidose ved WM

Polyneuropati ved WM

Primær behandling ved WM

Relaps/progression ved WM

Evaluering og opfølgning af patienter med WM

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

29. december 2020 (DLG)

Administrativ godkendelse

26. april 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. maj 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Diagnostik, udredning og behandling af Lymfoplasmacytisk lymfom/ Waldenström’s macroglobulinæmi

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N