Anbefalinger

Udredning og diagnostiske kriterier

Prognostiske undersøgelser

Indikationer for behandling

Førstelinjebehandling

Senere linjebehandling

Immunglobulin substitution

Vaccinationer og antibiotika

Version 2.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

12. november 2021

Administrativ godkendelse

31. marts 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL) og småcellet lymfocytær lymfom (SLL)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N