Anbefalinger

Screening

Behandling

Rehabilitering

Version 2.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

20. november 2023 (DMSG)

Administrativ godkendelse

21. november 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Knoglesygdom ved myelomatose

TIDLIGERE VERSIONER

Knoglesygdom ved myelomatose VERSION 1.0

Knoglesygdom ved myelomatose VERSION 2.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N